Multimedia, Entertainment & Communication Solutions for Hotels

SYSTEM HOTEL 360

System informatyczny do zarządzania hotelem

System Hotel 360° to nowy, szybszy kanał komunikacyjny pomiędzy gościem a hotelem, a także skuteczne narzędzie do optymalizacji kosztów. System wykorzystuje nowoczesne technologie oparte na urządzeniach mobilnych i rozwiązaniach chmurowych, działa w wybranych wersjach językowych. Jego główne moduły to: Hotel 360°Concierge – aplikacja na tablety będące na wyposażeniu pokoju hotelowego, za pomocą której gość może zamawiać usługi hotelowe oraz Hotel 360°Mobile – mobilna aplikacja dostępna na smartfony. Umożliwia ona komunikowanie się z byłymi i potencjalnymi gośćmi, oferowanie im spersonalizowanych ofert promocyjnych oraz dokonywanie bezpośredniej rezerwacji pokoi. Aplikacja jest też narzędziem do budowy systemu lojalnościowego hotelu oraz obniżenia kosztów operacyjnych związanych m.in. z prowizjami dla portali internetowych

Budowa modułowa systemu Hotel 360° umożliwia wdrożenie przez hotel interesujących go modułów w zależności od profilu swojej działalności i potrzeb.

Moduł Hotel 360°Mobile 

To mobilna aplikacja dla gości hotelu, dostępna na smartfony i pełniąca rolę kolejnego kanału komunikacyjnego z byłymi jak i potencjalnymi klientami hotelu. Za jej pomocą hotel może komunikować się z gośćmi i oferować im możliwość dokonywania bezpośredniej rezerwacji pokoi w hotelu z poziomu aplikacji oraz przygotowywać dla nich spersonalizowane oferty promocyjne. Aplikacja zawiera pełną informację o hotelu i usługach hotelowych, promocjach ofertach specjalnych a także listę organizowanych wydarzeń.

Zalety modułu Hotel 360° Mobile:

– aplikacja mobilna dostępna dla każdego gościa hotelowego na platformy iOS, Android

– możliwość dotarcia z ofertą hotelu bezpośrednio do gościa hotelowego

– doskonałe narzędzie do budowania lojalności gości oraz wsparcia programów lojalnościowych funkcjonujących w hotelu

– narzędzie do marketingu i promocji hotelu, dystrybucji usług hotelowych oraz specjalnych ofert okazjonalnych

– szybki check-in, check-out

– elektroniczny klucz do pokoju dla gości hotelowych

Moduł Hotel 360°Concierge Tablet

Aplikacja na tablety będące na wyposażeniu pokoju hotelowego, za pomocą których gość może skorzystać z kompleksowej oferty hotelu oraz usług partnerów hotelowych z nim współpracujących. Rozwiązanie ma na celu zaprezentowanie wszystkich atrakcji i usług hotelowych w multimedialny sposób, tak aby gość hotelowy mógł skorzystać z nich w trakcie swojego pobytu oraz zamawiać i rezerwować usługi hotelowe bezpośrednio z aplikacji na tablecie zlokalizowanym w pokojach hotelowych.

Zalety modułu Hotel 360° Concierge:

– wdrożenie usługi self-service, w której to sam gość dokonuje zakupu usług hotelowych bez konieczności bezpośredniego lub telefonicznego kontaktu z obsługą hotelu

– obniżenie kosztów procesów związanych z udzielaniem informacji gościom dotyczących oferty hotelu, dostępnych usług hotelowych, reklamacji etc.

– podniesienie prestiżu hotelu poprzez zastosowanie innowacyjnego i unikalnego rozwiązania wygodnego dla gości hotelowych i obsługi

– zniwelowanie kosztów potrzebnych na aktualizacje tradycyjnych informatorów papierowych oraz ulotek i broszur reklamowych

– zwiększenie przychodów hotelu

– zniwelowanie bariery językowej między gośćmi hotelu a obsługą (wielojęzyczność systemu)

Moduł Hotel 360° Navigation

System umożliwia gościom hotelowym swobodne poruszanie się po terenie obiektu hotelowego oraz w otoczeniu hotelu. Za pomocą modułu gość hotelowy może zlokalizować swoją aktualną pozycję lub znaleźć najkrótszą trasę do wybranego miejsca. Do nawigacji po obiekcie zamkniętym proponujemy wykorzystanie bezprzewodowej technologii Beaconów, natomiast nawigacja po otoczeniu Hotelu wykorzystuje gps i mapy google. Moduł doskonale sprawdza się w obiektach wielkogabarytowych jak i wielkopowierzchniowych skoncentrowanych na obsłudze i organizacji imprez konferencyjnych i integracyjnych.

Zalety modułu Hotel 360° Navigation:

– moduł umożliwiający gościom hotelowym znalezienie drogi do wybranych miejsc/atrakcji/sal konferencyjnych/pokoi hotelowych znajdujących się na terenie hotelu lub w jego okolicy

– udostępnia gościom hotelowym mapę hotelu i okolicy

– wykorzystanie beaconów do ustalenia lokalizacji w obiektach zamkniętych

Moduł Hotel 360° Conference

Rozwiązanie dla firm organizujących wszelkiego rodzaju konferencje na terenie hotelu, usprawniające komunikację na linii organizator – uczestnik. Moduł ten dostarcza organizatorom konferencji narzędzie, dzięki któremu mogą oni za pomocą aplikacji hotelowej Hotel 360°Mobile udostępnić prezentację agendy, materiały konferencyjne, przydatne informacje uczestnikom swoich konferencji.

Zalety modułu Hotel 360° Conference:

– moduł udostępniony przez hotel dla organizatora konferencji zapewnia szybką komunikację pomiędzy uczestnikami konferencji a jej organizatorem

– udostępnia uczestnikom konferencji dodatkowe „atrakcje”

– możliwość wysyłania komunikatów do uczestników konferencji zarówno przez organizatora jak i przez hotel

– dostęp do agendy i pozostałych informacji dla uczestników konferencji za pomocą aplikacji mobilnej na platformy mobilne iOS, Android

– możliwość dodania przez hotel usług promocyjnych specjalnie skomponowanych dla uczestników konferencji

Moduł Hotel 360° Administration

Umożliwia zarządzanie całym systemem, szeroką parametryzację, definiowanie uprawnień użytkowników systemu oraz kontrolę spójności danych. Ponadto, moduł pozwala na śledzenie aktywności korzystania z systemu przez gości hotelowych i przesyłania im ofert w czasie rzeczywistym uzależnionych od obszarów ich zainteresowania. Kadra menadżerska ma z kolei dostęp do wszystkich niezbędnych statystyk, i za pomocą ich analizy może podejmować istotne decyzje zarządcze.

Moduł Hotel 360° Communicator

Dostępny w formie aplikacji mobilnej. Wszystkie dyspozycje dla pracowników hotelu obsługujących gości wysyłane są na Moduł Komunikatora, dzięki czemu w czasie rzeczywistym otrzymują oni na swoje smartfony zlecenia złożone przez klientów hotelu. Moduł Hotel 360° Communiator stanowi szybkie a zarazem proste narzędzie sprawnego przepływu informacji. Dzięki niemu obsługa hotelowa na bieżąco śledzi zamówienia gości, co pozwala na natychmiastową realizację zleconych zadań.