Multimedia, Entertainment & Communication Solutions for Hotels

SIECI LAN

Sieć lokalna (LAN – Local Area Network) jest siecią przeznaczoną do łączenia ze sobą stanowisk komputerowych znajdujących się na małym obszarze – zwykle jeden budynek.

Umożliwia ona wymianę plików i komunikatów pomiędzy użytkownikami oraz współużytkowanie zasobów udostępnionych w sieci np. plików i drukarek.

Coraz częściej oprócz tradycyjnej transmisji danych IT, sieci LAN służą do transmisji treści multimedialnych takich jak IP TV, telefonia IP, wideokonferencje czy CCTV IP.