Multimedia, Entertainment & Communication Solutions for Hotels

ZARZĄDZANIE ELEMENTAMI SIECIOWYMI

Zarządzanie elementami sieciowymi, czyli zapewnienie właściwego, bezproblemowego działania sieci komputerowej wymaga ciągłego nadzoru i reagowania w razie wystąpienia problemów. Czynności monitorowania stanu sieci złożonej z wielu różnych systemów i produktów nie byłoby praktycznie możliwe bez wykorzystania narzędzi wspomagających zarządzanie elementami sieci.