Multimedia, Entertainment & Communication Solutions for Hotels

ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI I APLIKACJAMI

Obecne systemy IT stanowią skomplikowane, wieloelementowe środowiska, wymagające ciągłego uaktualniania, zmian wersji oprogramowania, rozbudowy czy zmiany konfiguracji i muszą być efektywnie zarządzane dla zapewnienia odpowiednich warunków działania systemów i aplikacji, które korzystają z ich zasobów.

Zarządzanie systemami i aplikacjami oznacza procedury i narzędzia przeznaczone do wspierania procesów monitorowania działania aplikacji użytkowych i systemów operacyjnych zainstalowanych na komputerach i serwerach podłączonych do sieci komputerowej.

Praca administratorów bez wsparcia specjalizowanych systemów zarządzania, szczególnie w dużych organizacjach wymagałaby znacznych nakładów czasu i kosztów. Aplikacje do zarządzania systemami i aplikacjami są często integrowane z systemami zarządzania elementami sieciowymi i usługami sieci (uzupełniony zwykle specjalizowanym systemem zarządzania bezpieczeństwem IT) tworząc kompleksowy system zarządzania systemem IT organizacji.