Kolejna realizacja za nami. W Acqua di Rosa Health & Spa Resort wdrożyliśmy system telewizji hotelowej Samsung Lynk Reach.

Stworzyliśmy również infrastrukturę światłowodową oraz wdrożyliśmy system dostępu do Internetu Ruckus.

acquadirosa.pl